Wat is
een blockchain?

Er zijn eigenlijk 2 manieren hoe we een blockchain kunnen omschrijven.

 1. Blockchain als datastructuur in de vorm van een decentrale database die opgebouwd is uit blokken van vooraf bepaalde grootte, waarin transacties die waarde dragen worden opgeslagen. Voordat een bundel van transacties als nieuwe blok wordt toegevoegd aan de blockchain, dient elke transactie te zijn gevalideerd. De hoeveelheid transacties die een blok vormen zijn vooraf bepaald en kunnen afhankelijk zijn van het aantal transacties, maar ook van een bepaalde tijdsduur.    
 2. Blockchain als technologie is echter een totaal revolutionair idee. Het heeft in eerste instantie vertrouwen mogelijk gemaakt tussen niet vertrouwens deelnemers. Wat verstrekkende gevolgen zal hebben in bijna elk domein.

Hoe is crypto ontstaan

In 2008, heeft de uitvinder van de Bitcoin genaamd “Satoshi Nakamoto” zijn onderzoek naar de elektronische peer to peer versie van het contant geld vrijgegeven. In dit onderzoek is voornamelijk gesproken over naar een ketting van blokken die in verloop van tijd beschreven word als de “Blockchain”.

De blockchain heeft diverse definities maar kan het beste omschreven worden als een data structuur van blokken die met elkaar zijn verbonden om een ​​verzameling records te creëren die bekend staat als een digitaal grootboek “Ledger”.

Dit digitale grootboek lijkt qua aard sterk op het grootboek van vroeger, dat werd gebruikt om financiële transacties te registreren en financiële rekeningen voor honderden jaren bij te houden.

Blockchain won aan populariteit omdat de integriteit ervan niet in gevaar kan worden gebracht. De integriteit van een blockchain wordt bepaald door de cryptografie die de blokken met elkaar verbindt.

Samengevat
Blockchain wordt gebruikt om waarde op een peer-to-peer manier te verhandelen. Dit betekent dat er bij het gebruik van blockchain geen vertrouwde derde partij nodig is voor transacties. Blockchain is een gedecentraliseerde en gedistribueerde database die een lijst met records bijhoudt. Het kan worden gebruikt als een open, gedistribueerd grootboek dat transacties tussen twee partijen efficiënt en betrouwbaar kan registreren.

Voorbeeld

Alex dient EUR 10.00 te betalen aan Bob.

In de wereld van vandaag, waarin beide partijen elkaar niet kennen of vertrouwen, zijn ze afhankelijk van een vertrouwde derde partij, zoals een bank. De bank neemt de verantwoordelijkheid op zich om de identiteit van elke deelnemer te verifiëren en ervoor te zorgen dat de betaler voldoende geld heeft om de transactie uit te voeren.

Alex betaalt Bob via een vertrouwde intermediaire bank. Nu, wanneer hij het geld via een tussenpersoon overmaakt, moet hij die tussenpersoon vertrouwen wat afhankelijk kan zijn van verschillende factoren. Het kan enige tijd duren voordat de transactie is verwerkt. Ook zijn er bepaalde kosten die de tussenpersoon eist, in ruil voor het aanbieden van een dienst van betrouwbare geldoverdracht.

In tegenstelling tot waar Alex Bob betaalt met een puur gedecentraliseerd peer-to-peer-systeem zoals Bitcoin. Hij hoeft niemand te vertrouwen. Er is geen tussenpersoon en de transactie kan op een veel snellere en extreem goedkopere manier verwerkt worden.

Hoe werkt de blockchain

Een typische blockchain bestaat uit een aaneengesloten ketting van blokken die data bevat. Elk blok is een verzameling van transacties.

Een blok bestaat uit twee grote onderdelen.

Het header-gedeelte bevat een link naar het vorige blok in de ketting, wat betekent dat elke header een hash-waarde of vingerafdruk van het vorige blok bevat.

Het body-gedeelte bevat details zoals een gevalideerde lijst met transacties, het bedrag en het adres van de betrokken partijen. Het hebben van een aaneengeschakelde reeks blokken die de vingerafdrukken van het vorige blok opslaan, maakt het bijna onmogelijk om een ​​van de blokken te wijzigen zonder detectie. Deze reeks van blokken wordt een grootboek genoemd (vergelijkbaar met het concept van grootboek met posten in het huidige boekhoudsysteem). Dit biedt een beveiligingsniveau dat nog niet eerder was vertoond vóór de komst van Bitcoin.

De workflow van een blockchain volgt de volgende 4 stappen

1

Transactie wordt aangevraagd

Alex wil bitcoin aan Bob versturen. Alex vraagt een transactie aan waarin het bedrag vanuit Alex zijn wallet gedebiteerd wordt en de hoeveelheid wordt gecrediteerd op Bob zijn wallet.
2

Transactie wordt verzonden

Deze transactie wordt vervolgens verzonden en bekend gemaakt aan het peer to peer netwerk.
3

Transactie wordt gevalideerd

Dit netwerk wordt beheerd door miners, dit zijn de partijen die het netwerk draaiende houden door transacties te valideren aan de hand van verschillende algoritmes.
4

Transactie wordt in de vorm van een blok gepubliceerd en toegevoegd aan de ketting

Zodra de transactie is geverifieerd, wordt de transactie gecombineerd met andere transacties om een nieuw gegevensblok voor een grootboek te creëren.
Het vers aangemaakte blok wordt vervolgens op een zodanige manier aan een bestaande blockchain toegevoegd dat het onveranderlijk en permanent is

Kenmerken van de blockchain

Beveiliging

In een blockchain is het vrijwel onmogelijk om de transacties of de grootboek records in de blockchain te wijzigen. Het maakt blockchain extreem veilige en betrouwbare informatiebron.

Flexibel

Blockchain maakt gebruik van eenvoudige maar krachtige programmeerconcepten en semantiek waardoor het erg flexibel is.

Snellere afwikkeling

Blockchain is vaak een snellere methode om transacties uit te voeren in vergelijking met traditionele banktransacties, met name grensoverschrijdende transacties. Op deze manier kunnen deelnemers veel tijd besparen.

Verdeeld

Blockchain werkt in gedistribueerde vorm. Alle validerende partijen bevatten kopieën van alle informatie die op een netwerk wordt gedeeld. Partijen kunnen de informatie valideren zonder een centrale autoriteit. Als een validerende partij in het netwerk uitvalt, heeft dit geen invloed op de andere validerende partijen of informatie die op de blockchain is opgeslagen.

Globaal geaccepteerd

Blockchain wordt langzaam wereldwijd geaccepteerd en heeft de steun van veel investeerders uit de financiële en niet-financiële sector. Het wordt snel een wereldwijd geaccepteerde technologie.

Geautomatiseerde operaties

Operaties in blockchain worden volledig geautomatiseerd door middel van software en er zijn geen bemiddelaars nodig om de transacties uit te voeren

Op consensus gebaseerd

Elke transactie op een blockchain wordt alleen uitgevoerd als elke miner op het netwerk deze unaniem valideren en goedkeuren.

Chronologisch en met tijdstempel

Blockchain is een reeks blokken waarin elk blok een opslagplaats is die de informatie met betrekking tot de transactie opslaat en het vorige blok koppelt. Dit levert een chronologische keten op die een historisch controlespoor van de transactie oplevert.

Wat is een blockchain niet

Blockchain is geen Bitcoin

Bitcoin is niet helemaal een blockchain en blockchain is zeker geen Bitcoin. Bitcoin is een digitale cryptocurrency. Het is een gedecentraliseerde valuta die intern blockchain gebruikt als transactie grootboek.

Blockchain is geen cryptocurrency

Blockchain is geen digitale valuta zoals Bitcoin, Ethereum, etc. Het is een gedistribueerd grootboek dat informatie over transacties opslaat.

Blockchain is geen vervanging voor transactieverwerking systeem

Blockchain kan het bestaande transactie mechanisme alleen vervangen door te voldoen aan enkele belangrijke criteria, zoals:

 • Blockchain moet een breed geaccepteerd zakelijk netwerk hebben waar een transactie veilig en gemakkelijk kan plaatsvinden
 • Het zou in staat moeten zijn om verschillende accounts over het gedistribueerde netwerk te verifiëren
 • Het moet transacties kunnen bijhouden
 • Het moet in staat zijn om veilige en vertrouwde transacties uit te voeren
 • Het moet één echte record opleveren dat voor verificatie via het netwerk kan worden gedeeld

Als en alleen als aan alle bovenstaande waarden en criteria is voldaan, kan alleen blockchain het conventionele transactiesysteem vervangen.

Blockchain is geen product

Diverse DApps worden gebouwd op basis van blockchain waarbij blockchain als onderliggende basis fungeert. Blockchain is echter zelf geen eindproduct.

Blockchain is nog niet volwassen genoeg

Blockchain evolueert snel, maar moet nog evolueren naar een volwassen oplossing.

Blockchain is geen gedistribueerde database-vervanging

Blockchain wordt vaak verward met gedistribueerde database technologie. Als er geen bedrijfsnetwerk bij betrokken is, is een gedistribueerde database een veel betere oplossing.

Blockchain is niet (noodzakelijk) anoniem

Zakelijke blockchain-oplossingen richten zich op identiteit en vertrouwen in plaats van op anonimiteit. Het kan echter worden gebruikt ter ondersteuning van gedeeltelijk anonieme transacties via een “niet-vertrouwd” netwerk.

De geschiedenis van blockchain kan worden onderverdeeld in de volgende fasen

Blockchain 1.0

Bitcoin wordt gebruikt als digitaal betalingssysteem.
De implementatie van Bitcoin als gedistribueerde grootboeken technologie leidde tot de eerste toepassing van Blockchain. Dat waren cryptocurrencies. Hierdoor zijn financiële transacties op basis van blockchain ontstaan.

Blockchain 2.0

Vitalik Buterin ontwikkelt Ethereum als een openbare blockchain met slimme contracten in 2013.
Na de implementatie van Bitcoin. Ethereum is ontwikkeld om de beperkingen van Bitcoin te overwinnen. Ethereum stond zijn gebruikers toe om hun activa te creëren, manipuleren en over te dragen via uitvoering van slimme contracten. Slimme contracten zijn in feite autonome computerprogramma’s die automatisch worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden.

In deze fase kwamen enkele andere concepten zoals DApps (gedecentraliseerde applicaties) tot stand, die in de volgende fase volledig volgroeiden.

Blockchain 3.0

Het concept van de gedecentraliseerde applicaties (DApps) is ontwikkeld door gebruik te maken van gedecentraliseerde opslag en gedecentraliseerde communicatie. Bij een DApp draait de backend-code op een gedecentraliseerd peer-to-peer-netwerk, een blockchain.

Beschrijven van essentiële factoren voor het selecteren van blockchain

Met de ontwikkeling van blockchain beginnen organisaties in verschillende sectoren een grote interesse te tonen in de toepassing van blockchain als technologie op hun relevante domeinen. In een blockchain Enterprise Survey uitgevoerd door Juniper Research, bleek dat bijna 3/5 van de grote bedrijven overweegt blockchain-technologie te implementeren of bezig is met de implementatie ervan.

Naast alle voordelen die blockchain biedt, zoals de mogelijkheid om zijn eigen cryptocurrency uit te geven en het initiële munten aanbod (ICO) te hosten om veel geld in te zamelen, zijn er ook risico’s die verband houden met ICO’s.

Voordat u beslist of u blockchain wilt implementeren of niet, moet u eerst een aantal van de volgende factoren overwegen

Blockchain versus traditionele databases:

Hoewel blockchain een grote vooruitgang biedt op het gebied van gegevensbeheer. In het geval van vertrouwde omgevingen is het wenselijk om traditionele database-oplossingen boven blockchain te selecteren.
Blockchain biedt voornamelijk voordelen binnen een onbetrouwbare omgeving en heeft een zeer hoge fout tolerantie in vergelijking met traditionele database systemen.

Het is vrijwel onmogelijk om blockchain te hacken en decentralisatie verwijderd de behoefte aan één autoriteit, zoals bij een database.

Het beveiligen van een blockchain is echter relatief duur en traag. Zelfs met de gedeelde verwerkingskracht werken validerende partijen in een gedistribueerd netwerk eerst afzonderlijk en vergelijken ze hun resultaten met andere validerende partijen om consensus te bereiken, wat een tijdrovend proces is.

Relationele databases zoals Oracle, SQL Server en Postgres hebben voordelen op het gebied van prestaties. Ze hebben maar één nadeel: een hoge mate van centralisatie.

Dus in uw organisatie. Als snelle prestaties een prioriteit zijn, zijn relationele databases veel geschikter dan blockchain en als vertrouwen en gegevensbeveiliging belangrijker zijn, is blockchain wellicht geschikter.

Toestemming loze versus toegestane blockchains:

De volgende factor die moet worden overwogen, is om te beslissen welke van de volgende blockchains goed passen:

Permissionless blockchain:

Deze blockchains zijn open en gedecentraliseerd. Iedereen kan lid worden van het netwerk en deelnemen aan het proces van consensus. Bijvoorbeeld. Bitcoin en Ethereum zijn blockchains zonder toestemming. Bij blockchains zonder toestemming is er geen gecentraliseerde autoriteit.

Permissioned blockchain:

In deze blockchains kan slechts een beperkt aantal bekende gebruikers lid worden van het netwerk. De mate van decentralisatie is lager en een welbepaalde groep deelnemers beslist wie kan deelnemen aan het opbouwen van consensus. Deze groepsdeelnemers hebben ook de verantwoordelijkheid om de identiteit van elke deelnemer te definiëren en te valideren.

Publiek en Prive. In openbare/publieke blockchains kunnen de gegevens door het publiek worden bekeken. Dit soort blockchains zijn geschikt voor voedselvoorzieningsketens waar traceerbaarheid terug naar de bron van voedsel belangrijker is.

In privé-blockchains zijn gegevens beperkt voor openbare weergave. Dit soort blockchains zijn geschikt voor financiële transacties.

Slimme contracten:

Een andere factor waarom de meeste organisaties blockchain willen implementeren, is de ontwikkeling van Smart contract functionaliteit. Een smart contract is een overeenkomst die vooraf bepaalt hoe transacties worden uitgevoerd. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst zelf uitgevoerd en wordt de blockchain real-time bijgewerkt.

Smart contracten hebben echter enkele kwetsbaarheden, aangezien Smart contracten zo slim zijn als hun codering. Er is veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat Smart contracten worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn.

Milieuoverwegingen:

Een van de grootste zorgen is dat blockchain-protocollen die gebruik maken van proof of work-consensus erg veel energie verbruiken.

Volgens een studie is het stroomverbruik van Bitcoin om het netwerk te beveiligen hetzelfde als het stroomverbruik van de hele Tsjechië of Zwitserland.

Er worden echter meer energie-efficiënte consensus mechanisme ontwikkeld, maar het zal veel tijd kosten om volledig volwassen te worden. Het is noodzakelijk om na te denken voordat u een technologie toepast die vele jaren van ontwikkeling vereist.

Is blockchain geschikt voor gebruik?

Veel mensen geloven dat blockchain verschillende lastige problemen kan oplossen, zoals financiële ongelijkheid. ID voor toevluchtsoord, mogelijkheid om huizen te verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Deze hype vernietigt echter ook het langetermijnvooruitzicht van blockchain.

Vragen die u zou moeten stellen of de blockchain-oplossing geschikt is voor gebruik:

 • Wil de organisatie derden of tussenpersonen verwijderen? (indien nee geen blockchain gebruiken)
 • Gebruikt de organisatie digitale middelen? (indien nee geen blockchain gebruiken)
 • Kan de organisatie een permanent en gezaghebbend record van digitale activa creëren? (indien nee geen blockchain gebruiken)
 • Heeft de organisatie behoefte aan hoge prestaties en snelle transacties? (indien ja, blockchain kan deze taak momenteel nog niet efficiënt genoeg uitvoeren) 
 • Moet de organisatie grote hoeveelheden niet-transactionele gegevens opslaan? (indien ja, blockchain kan deze taak momenteel nog niet efficiënt genoeg uitvoeren) 
 • Moet de organisatie afhankelijk zijn van een derde partij? (indien ja, blockchain zou een mogelijke oplossing zijn maar moet verder onderzocht worden)
 • Kan de organisatie contractuele relaties beheren? (indien nee, blockchain zou een mogelijke oplossing zijn maar moet verder onderzocht worden)
 • Heeft de organisatie gedeelde schrijftoegang nodig? (indien nee, blockchain zou een mogelijke oplossing zijn maar moet verder onderzocht worden)
 • Kennen en vertrouwen de bijdragen elkaar? (indien ja, zijn de belangen van contribuanten verenigd?) (indien ja, blockchain zou een mogelijke oplossing zijn maar moet verder onderzocht worden)
 • Moet de organisatie de functionaliteit beheersen? (indien ja, gebruik een private blockchain)
 • Moeten de transacties openbaar zijn? (indien ja, gebruik een publieke blockchain. Indien nee, gebruik een private blockchain)

Ontdek de gevolgen van blockchain

Blockchain heeft op grote schaal oplossingen geboden voor verschillende problemen en heeft impact gehad op verschillende industrieën.
In sommige gevallen is blockchain al in ontwikkeling gekomen.

Het belangrijkste effect van blockchain is dat het vertrouwen tussen de twee partijen mogelijk maakt via consensus en niet via een centrale autoriteit.

Hiermee hoeft een gebruiker niet afhankelijk te zijn van een derde partij om geld over de hele wereld over te dragen of om een ​​transactie van welke aard dan ook te faciliteren. Dit is revolutionair. Enkele van de industrieën die het meest worden beïnvloed door blockchain zijn:

Bankwezen

De infrastructuur van de banksector heeft een revolutie teweeggebracht door de digitalisering van activa en online geldovermakingen. Blockchain heeft cryptografisch veilige valuta geïntroduceerd, ook wel bekend als cryptomunten. Gebruikers kunnen fondsen creëren, activa leasen, betalingen accepteren, enz. De banksector kan veiliger worden omdat elke transactie kan worden gecontroleerd door deelnemende validerende partijen. De operaties zijn goedkoper, sneller en veiliger.

Vastgoed

blockchain is een gedecentraliseerd grootboek dat publiekelijk versleutelde gebruikersgegevens opslaat en de identiteit van de gebruiker beveiligt. Het biedt bescherming tegen kwaadwillende aanvallers die niet kunnen knoeien met de systeemgegevens. De beveiliging van gedistribueerde grootboeken heeft geholpen bij het creëren van nieuwe kansen in onroerend goed door de records gemakkelijk toegankelijk te maken. Gebruikers kunnen eigendomsgegevens opslaan via blockchain, wat helpt bij het besparen van aanzienlijke tijd met behulp van blockchain, naar schatting kunnen vastgoedbedrijven veel geld besparen door fouten te minimaliseren en geautomatiseerde methoden te implementeren om informatie te beheren en te controleren.

Een ander voordeel van blockchain is de verminderde hoeveelheid papierwerk. Nu kunnen processen, zoals registratie, worden uitgevoerd zonder het gebruik van escow-accounts. Nu kunnen partijen de bedrijfsvoering uitvoeren met behulp van slimme contracten.

Gezondheidszorg

Eerder had de zorgsector te kampen met aanzienlijke nadelen bij taken als het beheer van patiëntgegevens en informatieoverdracht. De sector heeft vaak geen standaarden om de veilige en selectieve privacy van medische dossiers te beheren.

Blockchain heeft de sector een functionele oplossing geboden. Het gebruik van blockchain-ziekenhuizen en doktoren hebben toegang tot het patiëntendossier zonder het papierwerk en de verificatiemethoden die in-efficiënt zijn.

Stemmen

Een van de belangrijkste prioriteiten van de afgelopen jaren is het beschermen van de identiteit van de kiezers. Blockchain kan zorgen voor een veilig verifieerbaar systeem om kiezers te valideren en ervoor te zorgen dat elke kiezer maar één stem kan uitbrengen. Het biedt een speciale audittrail die kan worden gebruikt om elke kiezer te autoriseren terwijl de anonimiteit wordt beschermd.

Supply chain management

De basis van elk product gebaseerd bedrijf is supply chain management. Bij supply chain management zijn traditioneel veel tussenpersonen betrokken om een ​​goed functionerend systeem mogelijk te maken. Dit kan uiteindelijk veel geld kosten en de overheadkosten drastisch verhogen. In deze situatie is het noodzakelijk om oplossingen te vinden die helpen het transport proces te versnellen zonder de levering te beïnvloeden.

Blockchain helpt bij het creëren van geautomatiseerde oplossingen waarbij partijen slimme contracten kunnen implementeren om de authenticiteit van de geleverde producten te controleren. Slimme contracten helpen om het aantal tussenpersonen te minimaliseren, goederen te traceren en verifieerbare en betrouwbare records in de hele keten te beheren.

Agricultuur

Blockchain biedt ook verschillende oplossingen voor landbouwactiviteiten. Deze oplossingen kunnen boeren helpen tussenpersonen uit te schakelen, rechtstreeks contact te hebben met regelgevende autoriteiten en betrouwbare informatie te krijgen over het weer, prijzen en markttrends.

Het verkennen van blockchain-implementaties

Zoals je nu weet, is blockchain geëvolueerd vanuit de kerntechnologie die Bitcoin aandrijft. Zelfs vandaag, als mensen aan blockchain denken, denken ze waarschijnlijk aan Bitcoin. Tegenwoordig zijn er echter veel blockchain-oplossingen die verschillende functionaliteiten tussen domeinen mogelijk maken. Deze ontwikkelingen verschillen in doel, gemak van deelname, ect.

Enkele andere implementaties:

Bitcoin

Bitcoin is een digitaal betalingssysteem waarmee gebruikers financiële transacties kunnen uitvoeren met een derde partij. In Bitcoin blockchain worden de gegevens opgeslagen in de vorm van transacties die informatie geven over de hoeveelheid valuta die wordt overgemaakt. In Bitcoin staat de belangrijkste valuta bekend als Bitcoin en de kleinste eenheid van Bitcoin staat bekend als een Satoshi, genoemd naar Satoshi Nakamoto. Eén Bitcoin is gelijk aan 100.000.000 Satoshi.

In Bitcoin worden eigendom primitieven beheerd door middel van cryptografie met openbare sleutels met een consensus algoritme dat bekend staat als proof of work. Bewijs van work-algoritme helpt bij het oplossen van twee problemen. Ten eerste is het een consensus algorithm. Het stelt validerende partijen dus in staat gezamenlijk overeenstemming te bereiken over een reeks record updates. ten tweede biedt het een mechanisme dat de vrije deelname van elk validerende partij aan het consensus proces mogelijk maakt. het helpt bij het oplossen van het probleem om te beslissen wie de consensus beïnvloedt.

Altcoins

Terwijl Bitcoin aan populariteit won. Leidde het geleidelijk tot de ontwikkeling van alternatieve gedecentraliseerde valuta’s die bekend staan ​​als altcoins. een voorbeeld hiervan is Litecoin, een altcoin die is afgeleid van de broncode van Bitcoins. Litecoin is een softwarefork van Bitcoin die draait op een aparte blockchain die de volledige geschiedenis van alle Litecoin-transacties bevat. Litecoin is vergelijkbaar met Bitcoin. Het heeft echter enkele verschillen, zoals de bloktijd in de Litecoin-blockchain is 2,5 minuten in vergelijking met 10 minuten in Bitcoin. Dit helpt de bevestigingstijden van transacties te verkorten.

Ethereum

Ethereum is een gedecentraliseerd platform waarop slimme contracten worden uitgevoerd. Slimme contracten zijn applicaties die precies werken zoals ze zijn geprogrammeerd, zonder downtime, censuur, fraude of tussenkomst van derden.

Ethereum-applicaties worden uitgevoerd op een op maat gemaakte blockchain die zijn eigen valuta gebruikt die bekend staat als Ether als betaling voor transacties. Het biedt een wereldwijde infrastructuur die helpt bij het verplaatsen van waarde en het vertegenwoordigen van eigendom van onroerend goed. Dit stelt ontwikkelaars in staat markten te creëren, fondsen te verplaatsen en gegevens met betrekking tot schulden op te slaan.

Hyperledger

Hyperledger is een open-source samenwerking inspanning die wordt gehost door de Linux Foundation om sectoroverschrijdende blockchain-technologieën te creëren. Diverse bedrijven hebben hyperledger ontwikkeld om open protocollen en standaarden te ontwikkelen. De vier zakelijke raamwerken die aan hyperledger zijn gekoppeld, zijn als volgt:

 • Hyperledger Burrows:
  Hyperledger Burrows biedt een modulaire blockchain-client met een geautoriseerde slimme contract vertaler die gedeeltelijk is ontwikkeld volgens de specificatie van de ethereum virtual machine (EVM)
 • Hyperledger Fabric:
  Hyperledger Fabric is een gedistribueerde grootboeken technologie (DLT) die de netwerkbeveiliging, schaalbaarheid, vertrouwelijkheid en prestaties verhoogt. Het is een implementatie van blockchain-technologie.
 • Hyperledger Iroha:
  Hyperledger Iroha is een gedistribueerd grootboek dat is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden geïntegreerd in infrastructurele projecten.
  Hyperledger Sawtooth: Hyperledger Sawtooth is een blockchain-implementatie gepubliceerd door Intel. Het doel van het project is om bedrijven een middel te bieden om hun eigen blockchains in te zetten.